HDBank chi 2.515 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HDBank thông báo 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền 1.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 10%) và 12/6 là thời gian chi trả cổ tức.

 

HDBank chi 2.515 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022 bằng tiền - Ảnh 1

HDBank thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với 10% tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Hiện nay, HDBank đã phát hành 2.530.342.922 cổ phiếu và có 15.081.522 cổ phiếu quỹ nên số lượng cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 2.515.261.400 cổ phiếu. Với mức chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng này cần chi 2.515 tỷ đồng.

Các tổ chức, cá nhân nhận được nhiều cổ tức nhất của HDBank đợt này là CTCP Sovico nhận 363 tỷ đồng, Giám đốc Tài chính Phạm Văn Đẩu 109 tỷ đồng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo 94 tỷ đồng, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Đặng 70 tỷ đồng, Trưởng BKS Đào Duy Tường 69 tỷ đồng…

Được biết, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của HDBank đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 gồm 10% tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Như vậy, sau đợt trả cổ tức bằng tiền, HDBank sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% tương đương phát hành tối đa 397.289.210 cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2023 là 29.276 tỷ đồng.

Năm 2022, HDBank đạt 10.268 tỷ đồng, tăng 27,2% so với năm 2021, vượt 5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank là 7.750 tỷ đồng. 

Năm nay, HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 29%, đạt 13.197 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 10.558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Trong quý 1/2023, HDBank ghi nhận 2.743 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 8,5% YoY (+215 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thuộc về ngân hàng là 2.088 tỷ đồng giúp lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 830 đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống