Khánh Hòa thống nhất nghiên cứu, triển khai xây cảng hàng không tại Khu kinh tế Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không tại Khu kinh tế Vân Phong.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong.
Một góc Khu kinh tế Vân Phong.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc nghiên cứu, tham mưu triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không tại khu kinh tế Vân Phong.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không tại Khu kinh tế Vân Phong.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND huyện Vạn Ninh, cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư có quan tâm chủ động nghiên cứu, triển khai việc lập Đề án đánh giá khả năng quy hoạch cảng hàng không tại Khu kinh tế Vân Phong và lập đề cương nhiệm vụ, dự toán lập đề án theo đúng quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì làm việc, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề xuất nguồn vốn để thực hiện lập đề án theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ động làm việc với Sở Giao thông vận tải, đơn vị liên quan thống nhất việc xây dựng kế hoạch, tiến độ, các mốc thời gian hoàn thành công tác lập đề án, đề cương đồng bộ với tiến độ các công việc liên quan thu hút các dự án lớn; kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khi có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu Sở giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong báo cáo tình hình kết quả triển khai về UBND tỉnh trước ngày 10/6/2023.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance