Khi làm sổ đỏ năm 2024, người dân phải đóng các khoản thuế, phí gì?

Việc đóng lệ phí làm sổ đỏ được xem là nghĩa vụ tài chính và là bước cuối cùng hoàn tất để người dân có thể nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để sở hữu trong tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân sẽ phải đóng 6 loại khoản thuế, phí này:

1. Phí thuê đất

Theo Điều 56 và điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất cần phải trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho suốt thời gian thuê khi được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất.

2. Phí sử dụng đất

Sẽ có nhiều khoản thuế và lệ phí người dân cần đóng trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Internet
Sẽ có nhiều khoản thuế và lệ phí người dân cần đóng trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Internet

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: Phí sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho phép người dân chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

3. Lệ phí trước bạ

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP đã quy định về mức lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%

Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất được quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Giá đất này có thể thay đổi theo từng năm, còn diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được Văn phòng đăng ký đất đai quy định và gửi cho cơ quan thuế.

4. Thuế thu nhập cá nhân

Khi làm sổ đỏ, người chuyển nhượng sử dụng đất cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng BĐS là 2% thuế suất tính trên giá trị chuyển nhượng mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng.

Các loại khoản thuế, phí bắt buộc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai 2013. Ảnh: Internet
Các loại khoản thuế, phí bắt buộc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai 2013. Ảnh: Internet

5. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định mức lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu lệ phí Giấy chứng nhận từng tỉnh, thành có thể sẽ khác nhau.

6. Phí thẩm định hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ làm sổ đỏ tùy thuộc vào quy định từng địa phương.

Như vậy, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), người dân cần đóng 6 loại khoản thuế, phí như trên theo pháp luật hiện hành trong năm 2024.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống