Kiên Giang bán đấu giá quyền sử dụng đất khu sân bay cũ gần 80ha ở Phú Quốc

UBND tỉnh KIên Giang vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc cho ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu sân bay cũ Phú Quốc tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn (phó chủ tịch UBND tỉnh) làm trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban thường trực là ông Phùng Quốc Bình (giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và ông Trần Minh Khoa (giám đốc Sở Tài chính).

Các thành viên là giám đốc Công an tỉnh; chánh Thanh tra tỉnh; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng; trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc; cục trưởng Cục Thuế tỉnh và chủ tịch UBND TP. Phú Quốc.

Tổ giúp việc có bà Trần Thị Thùy Trang (phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) làm tổ trưởng; ông Đoàn Văn Đức (phó giám đốc Sở Tài chính) làm tổ phó; thư ký là ông Lê Văn Men (giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường) và 13 tổ viên.

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ trong trường hợp đặc biệt theo quy định; tham mưu UBND tỉnh xem xét trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ.

Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ; giúp UBND tỉnh rà soát nhu cầu cấp bách nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn TP. Phú Quốc nói riêng và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung.

Nhiệm vụ của tổ giúp việc là giúp ban chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị...) tại khu sân bay Phú Quốc cũ để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy trước khi tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định.

Cơ quan thường trực ban chỉ đạo tại Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cấp trên khi có yêu cầu. Thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trưởng ban chỉ đạo, các phó trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của đơn vị trong quá trình ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo và tổ giúp việc được chi từ ngân sách tỉnh, thực hiện theo quy định hiện hành.

Sân bay Phú Quốc cũ có diện tích khoảng 78,88ha, khi còn hoạt động đưa đón rất nhiều khách du lịch trong dịp lễ, Tết. 

Năm 2012, sân bay quốc tế Phú Quốc (ở xã Dương Tơ) chính thức đi vào hoạt động. Kể từ lúc này, sân bay Phú Quốc cũ bỏ trống.

Trần Lê

Theo VietnamFinance