Lợi nhuận quý 2 của VietinBank tăng gấp đôi

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi so với cùng kỳ đạt 5.785 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thu về hơn 11.600 tỷ.

6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận lợi nhuận hơn 11.600 tỷ.  
6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận lợi nhuận hơn 11.600 tỷ.  

VietinBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.785 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong quý 2/2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 11.972 tỷ đồng, tăng10%; Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 15%; Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 58% mang về hơn 813 tỷ đồng trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi gấp 10 lần mang về hơn 238 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước lãi 22 tỷ đồng); Lãi thuần từ hoạt động khác đạt đạt 1.111 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân thúc đẩy lợi nhuận nữa là chi phí dự phòng rủi ro trong quý 2 giảm 17,2% so với cùng kỳ do không còn chịu tác động từ việc tăng trích lập dự phòng theo Thông tư 03.

Điều này được ngân hàng lý giải rằng quý 2/2021 là quý đầu tiên VietinBank trích lập dự phòng rủi ro bổ sung cho nợ cơ cấu lại theo Thông tư 03 nên chi phí dự phòng rủi ro tăng cao so với bình quân các năm. Đồng thời, ngân hàng đã trích lập gần như đẩy đủ dự phòng theo Thông tư 03 trong năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, thu nhập lãi thuần của VietinBank đạt 22.118 tỷ đồng, tăng 2,8%; Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.838 tỷ đồng, 6,9%; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 1.597 tỷ đồng, tăng gần 87%; Lãi thuần từ hoat động khác đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ.

Tổng nợ xấu của VietinBank không tăng mạnh so với đầu năm (nợ xấu 1,34%, tăng nhẹ so với mức 1,26% cuối năm ngoái).

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của VietinBank là 1,69 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm ngoái.

Minh Vân

Theo Chất lượng và Cuộc sống