Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 15/3/2023. Theo đó, một số lãi suất điều hành quan trọng được giảm mạnh.

Giảm lãi suất điều hành, thêm tín hiệu giảm lãi suất cho vay.
Giảm lãi suất điều hành, thêm tín hiệu giảm lãi suất cho vay.

Chiều ngày 14/3, Thống đốc NHNN đã ra Quyết định số 313 /QĐ-NHNN  về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

Cùng với đó, Quyết định số 314/QĐ-NHNN cũng quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó lạm phát trong nước được kiểm soát, đồng thời hệ thống tổ chức tín dụng cũng đã nỗ lực tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất huy động hướng tới giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân

Ngọc Sơn

Theo VietnamFinance