PG Bank: 10 năm liên tục không chia cổ tức

PG Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 33,1%, tiếp tục không chia cổ tức và giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa xuống còn 2% trong năm 2022.

PG Bank dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với mức thực hiện năm 2021.  
PG Bank dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với mức thực hiện năm 2021.  

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - mã: PGB) vừa công bố tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Theo đó, ngân hàng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với mức thực hiện năm 2021.

Năm 2022, PG Bank dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 7,7% đạt 43.659 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng kế hoạch đến 31/12/2022 đạt 29.885 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7 %. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì dư nợ tín dụng chỉ tăng 7% khi ngân hàng dự kiến thu hồi toàn bộ 430 tỷ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 258 tỷ đồng trong năm 2021. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ và 10% cho quỹ dự phòng tại chính. Sau trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối là hơn 219,6 tỷ đồng.

Về kế hoạch vốn điều lệ, PG Bank tiếp tục không đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ trong năm nay. Như vậy, đây dự kiến là năm thứ 12 liên tiếp PG Bank không tăng vốn điều lệ và năm thứ 10 liên tiếp không chia cổ tức. Trong năm 2010, ngân hàng từng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần mới và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. 

Với việc không tăng vốn điều lệ 12 năm liên tục, PG Bank hiện là nằm trong nhóm những ngân hàng vốn điều lệ thấp nhất trong số 27 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên UPCoM.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống còn 2%.

Theo đó, tờ trình cho biết Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang triển khai việc thoái toàn bộ vốn tại PG Bank thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Do đó, để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài  tham gia và trúng đấu giá không vi phạm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tối đa theo quy định là 30%, PG Bank đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án điều chỉnh tạm thời room ngoại, theo đó giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại giao dịch trên sàn UPCOM về 2% vốn điều lệ PG Bank.

Dự kiến thời gian áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài điều chỉnh tạm thời là từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho phía Petrolimex cho tới khi Petrolimex nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Trước đó, nội dung giảm room ngoại này đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/7/2021 thông qua. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PG Bank ở mức gần 0%

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống