Quảng Nam huỷ quyết định đầu tư 2 dự án đô thị tại thị xã Điện Bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thành vừa ký Quyết định số 1106 và Quyết định số 1109 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 và dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

 

Quảng Nam huỷ quyết định đầu tư 2 dự án đô thị tại thị xã Điện Bàn - Ảnh 1Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân tỉnh ra văn bản huỷ bỏ quyết định đầu tư Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương (Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương) làm chủ đầu tư với diện tích 3,5ha là do nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1193 (ngày 31/3/2016) của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Quyết định số 1902 (ngày 19/6/2018) về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương từ Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương sang Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Quyết định số 1109 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Đồng thời, yêu cầu thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh có trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có); phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn để giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Bình Dương

Theo Kinh doanh và phát triển