Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm tình trạng “ôm đất” rồi bỏ hoang

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, chính quyền các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý đất đai, tuyệt đối không để xảy ra việc tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền.

Không để xảy ra tình trạng, quyết định chủ trương đầu tư nằm trên giấy rồi các chủ đầu tư cứ giữ đất không triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng "ôm" đất rồi bỏ hoang.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng "ôm" đất rồi bỏ hoang.

Đặc biệt là Khu kinh tế (KKT) Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi có diện tích lớn, nhưng hiện nay quỹ đất dành cho đầu tư dự án phát triển công nghiệp thì đụng vào đâu cũng có chủ, nhưng hiện tại có hơn 100 dự án chưa đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần lớn các dự án này đều đang “ôm” đất nhưng không khẩn trương xây dựng, đưa vào hoạt động.

Rút kinh nghiệm từ Khu Kinh tế Dung Quất là điển hình trong việc buông lỏng quản lý đối với các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng hiện nay không triển khai, không xử lý được. 

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương trong quá trình theo dõi và kiểm tra, khi phát hiện những trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, không tham mưu tỉnh giao (cho thuê) đất, đối với các tổ chức có hành vi vi phạm về đất đai…

Ngoài ra, ông Minh yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường rà soát, kiên quyết tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án triển khai chậm tiến độ, nhất là các dự án nhà đầu tư thiếu năng lực, xin dự án để "xí" phần, tránh lặp lại những thiếu sót trong công tác quản lý, thu hút đầu tư… 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả các dự án đầu tư đã có quyết định chủ trương đầu tư ngoài ngân sách mà chưa triển khai thực hiện thì phải đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý ngay.

Tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành tổng rà soát tất cả các dự án đầu tư tại KKT Dung Quất đã được giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng 12 tháng liên tục thì sẽ lập thủ tục và hướng dẫn cho nhà đầu tư để gia hạn tiến độ sử dụng đất theo thời hạn quy định của pháp luật để nhà đầu tư triển khai thi công dự án. Nếu như sau khi đã có quyết định giao đất rồi, đã gia hạn tiến độ sử dụng đất rồi mà tiếp tục chậm tiến độ thì kiên quyết xử lý thu hồi đất.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống