Quý 3, Apax Holdings của “shark Thuỷ” có lợi nhuận sau thuế chỉ 776 triệu đồng, giảm 86% so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (MCK: IBC) có doanh thu thuần quý 3/2022 giảm 5% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp của “shark Thuỷ” đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu giảm 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 6,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3, doanh thu thuần của IBC ghi nhận đạt được khoảng 374 tỷ đồng. Qua đó, giảm 5% so với cùng kỳ.

Phía doanh nghiệp này lý giải, nguyên nhân doanh thu hợp nhất giảm là do doanh thu công ty mẹ giảm. Theo đó, ở quý 3, công ty mẹ của Apax Holdings không có doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Cụ thể, doanh thu chỉ đến từ các hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của IBC giảm chỉ còn 2,6 tỷ đồng, bằng 1/5 so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 776 triệu đồng trong khi quý 3/2021 lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng. Trong quý này, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 6,4 tỷ đồng.

Quý 3, Apax Holdings của “shark Thuỷ” có lợi nhuận sau thuế chỉ 776 triệu đồng, giảm 86% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Apax Holdings đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu giảm 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Apax Holdings đặt kế hoạch doanh thu 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng. Qua đó, hết quý 3, doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings (hay còn được gọi là “shark Thuỷ”) hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của IBC đạt 4.809 tỷ đồng tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 464 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ở cuối quý 3 tăng 42% so với đầu năm. Cụ thể khoảng 1.839 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản. Các khoản thu ngắn hạn khác của Apax Holdings chiếm khoảng 1.375 tỷ đồng. Các khoản thu này chủ yếu là cầm cố, ký cược và ký quỹ. Khoản thu về cho vay khoảng 175 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2022, về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Apax Holdings là 1.984 tỷ đồng. Nợ vay của IBC chủ yếu là dài hạn, chiếm 41% tổng nguồn vốn. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu dài hạn là 1.204 tỷ đồng.

Cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của Apax Holdings gần 1.618 tỷ đồng gồm 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.  Tổng tài sản tăng gần 181 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên 4.809 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 53 tỷ đồng lên 1.618 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 267 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 là 106 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 18 tỷ, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 48 tỷ khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 333 tỷ.

Trước đó, trong một tin đồn về việc Apax Holdings bán giải chấp 2,5 triệu cổ phiếu IBC của Shark Thủy, , phía Apax Holdings cho biết, các bên liên quan đã đàm phán về việc duy trì tỷ lệ ký quỹ và bổ sung tài sản đảm bảo, việc giải chấp sẽ không diễn ra.

Theo thông báo được Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) đưa ra cuối tháng 9, công ty chứng khoán này dự kiến sẽ bán giải chấp 2,5 triệu cổ phiếu IBC do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Thời gian dự kiến bán giải chấp cổ phiếu IBC từ ngày 28/9 đến ngày 31/12/2022. Số lượng cổ phiếu bị bán giải chấp có thể được điều chỉnh khi thay đổi giá chứng khoán dẫn đến việc thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Hiện ông Nguyễn Ngọc Thủy sở hữu gần 6,7 triệu cổ phiếu IBC, tương đương 8,05% vốn điều lệ Apax Holdings. Cổ đông lớn nhất của Apax Holdings là Tập đoàn Giáo dục Egroup với tỷ lệ sở hữu 59,76%.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu IBC của Apax Holdings giảm giá từ trên 22.000 đồng/cp đầu tháng 11/2021 xuống còn 19.050 đồng/cp thời điểm kết phiên 3/10. Ước tính lượng cổ phiếu bán giải chấp có giá trị gần 48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên website của Apax Holdings và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Nguyễn Ngọc Thủy chưa thông báo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu IBC.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống