Quý 3, tiền gửi của khách hàng tại Viet Capital Bank giảm đến 8,5%

Hiện nay, lãi suất tiền gửi tại Viet Capital Bank thuộc hàng top trong các ngân hàng thương mại nhưng tiền gửi của khách hàng giảm mạnh trong quý 3 vừa qua.

 

Quý 3, tiền gửi của khách hàng tại Viet Capital Bank giảm đến 8,5% - Ảnh 1

Tiền gửi của khách hàng tại Viet Capital Bank đã giảm 4.048 tỷ đồng so với đầu quý 3, tương đương giảm 8,53%

Chương trình “Tháng vàng ưu đãi lãi suất tiết kiệm” đang được Viet Capital Bank áp dụng đến 19/11/2022 với lãi suất khá cao so với mặt bằng chung của thị trường. Theo đó, tiền gửi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên tham gia chương trình sẽ hưởng lãi suất 8,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại thời điểm 30/9/2022, tiền gửi của khách hàng tại Viet Capital Bank đạt 43.387 tỷ đồng. Như vậy, tiền gửi của khách hàng đã giảm 4.048 tỷ đồng so với đầu quý 3, tương đương giảm 8,53% và giảm 1.858 tỷ đồng so với đầu năm nay, tương đương giảm 4,11%.

Hiện nay, tiền gửi của khách hàng tại Viet Capital Bank chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn chiếm đến 93,77%; tiền gửi không kỳ hạn chiếm 5,75% và 0,48% thuộc về tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng.

Bên cạnh tiền gửi của khách hàng, Viet Capital Bank huy động vốn thông qua hình thức phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi). Tại thời điểm 30/9, giấy tờ có giá của ngân hàng này đạt 11.403 tỷ đồng, tăng 825 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 7,8%. Trên website của Viet Capital Bank đang giới thiệu chứng chỉ tiền gửi có lãi suất 7,5%/năm kỳ hạn 6 tháng; 7,8%/năm kỳ hạn 9 tháng; 8%/năm kỳ hạn 12 tháng; 8,2%/năm kỳ hạn 15 tháng; 8,4%/năm kỳ hạn 18 tháng.

Cho vay khách hàng đạt 50.852 tỷ đồng, tăng 0,16% trong quý 3 và tăng 9,62% trong 9 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,8%, tăng nhẹ so với mức 2,73% của thời điểm đầu năm nay. Tổng tài sản đạt 77.556 tỷ đồng, giảm 5,65% trong quý 3 và tăng 1,37% trong 9 tháng đầu năm nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng thu nhập đạt gần 1.496 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, thu nhập lãi thuần và thu từ dịch vụ đều tăng trưởng tốt, lần lượt là 22,9% và 47,9% YoY. Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đã gây thua lỗ 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 139 tỷ đồng.

Quý 3, tiền gửi của khách hàng tại Viet Capital Bank giảm đến 8,5% - Ảnh 2

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay của Viet Capital Bank (đơn vị tính: tỷ đồng; %).

Chi phí hoạt động phình to, tăng thêm 244 tỷ đồng, tương đương 34,7% nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 120 tỷ đồng, tương đương giảm 49,2%.

Kết thúc quý 3/2022, Viet Capital Bank đạt 68 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 42% YoY. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 423 tỷ đồng, tăng 9,7% YoY và hoàn thành 94% kế hoạch năm nay.

Đóng cửa ngày 25/10, cổ phiếu BVB đạt 9.200 đồng/cổ phiếu, giảm 67,6% so với đỉnh 28.400 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào ngày 1/6/2021. Ở mức giá này, vốn hóa của Viet Capital Bank đạt 3.377 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống