SHB thu lãi trước thuế 9 tháng hơn tăng 79%

Nhờ giảm dự phòng rủi ro tín dụng, 9 tháng đầu năm SHB thu được hơn 9.035 tỷ đồng lãi trước thuế sau 9 tháng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước.

 

9 tháng đầu năm, ngân hàng thu được hơn 9.035 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 79% so với cùng kỳ.
9 tháng đầu năm, ngân hàng thu được hơn 9.035 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 79% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất, theo đó trong 9 tháng đầu năm, SHB đạt gần 13.237 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lãi từ dịch vụ cũng tăng 55%, đạt gần 635 tỷ đồng, nhờ thu hoạt động thanh toán tăng 32% (390.939 tỷ đồng) và thu dịch vụ đại lý tăng 48% (489.810 tỷ đồng). Lãi từ hoạt động khác đạt hơn 586 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 13% (còn 96 tỷ đồng) và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 86% (giảm 110 tỷ đồng).

Cộng thêm việc SHB tiết giảm 39% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 2.511 tỷ đồng, do đó ngân hàng thu được hơn 9.035 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 79% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.686 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2022, SHB đã thực hiện được 77% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, SHB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.686 tỷ đồng, tăng trưởng 87% so với năm 2021; tổng tài sản tăng trên 12%; vốn điều lệ tăng trưởng 37%. Tăng trưởng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng năm 2022 dự kiến lần lượt là 9,8 và 14,4%, đạt trên 504.500 tỷ đồng và 421.700 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

Ngày 10/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc SHB phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Sau khi thực hiện 3 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 26.674 tỷ đồng lên mức tối đa 36.459 tỷ đồng. 

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống