Thêm lực đẩy cho Bất động sản: Bộ TN&MT thúc công tác cấp sổ đỏ

Đây là một trong những nội dung mà Bộ TN&MT đã đề nghị các UBND tỉnh, thành phố thực hiện để triển khai đúng Nghị quyết của Chính phủ.

Thêm lực đẩy cho Bất động sản: Bộ TN&MT thúc công tác cấp sổ đỏ - Ảnh 1

Ngày 15/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Công văn gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, để thực hiện đúng Nghị quyết được Chính phủ ban hành vào ngày 3/ 4, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ thực hiện một số nội dung sau:

Đầu tiên, các địa phương cần rà soát, ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức thực hiện Nghị định số 10; tăng cường nguồn lực, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai để tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bảo đảm hiệu quả, người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện.

Đồng thời, các tỉnh và thành phố phải đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.

Cũng liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận, với trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như: khách sạn, căn hộ du lịch... thì địa phương cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 43 của Chính phủ.

Đối với trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ,... mà chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng phần diện tích này theo đúng quy định của pháp luật thì việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43 của Chính phủ quy định

Về vấn đề xác định giá đất, để đảm bảo thời gian phê duyệt giá đất Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Cơ quan TN&MT căn cứ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và thực hiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, cơ quan cần yêu cầu đơn vị tư vấn đối chiếu hồ sơ thông tin khu đất/ thửa đất cần định giá với hồ sơ, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác, thống nhất về thông tin

- Cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan khác có liên quan cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn đã được lựa chọn để phục vụ việc định giá đất nhanh chóng, kịp thời.

Minh An

Theo Chất lượng và Cuộc sống