Tin bất động sản hôm nay ngày 11/11: Hà Nội tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

Hà Nội tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5; Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xử lý “quy hoạch treo” và “dự án treo”; Thái Bình sắp có thêm khu công nghiệp 2.000 tỷ đồng; Bình Dương giao 196ha đất làm khu công nghiệp VSIP III giai đoạn 1; Quảng Nam đề nghị doanh nghiệp cam kết tiến độ dự án nhà ở xã hội là những thông tin đáng chú ý hôm nay ngày 11/11.

Hà Nội tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

UBND TP Hà Nội vừa mới ban hành Quyết định 4301/QĐ-UBND tạm dừng thực hiện Quyết định 5269/QĐ-UBND của UBND TP về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 3128/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đối với Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà – Cienco 5.

Cụ thể, hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vẫn đang tiếp tục rà soát lại dự án theo kiến nghị của Thanh tra TP, sau khi Thanh tra TP tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT. Vì vậy, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 4301/QĐ-UBND tạm dừng thực hiện Quyết định 5269/QĐ-UBND của UBND TP về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 3128/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đối với Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà – Cienco 5.

Trước đó, qua kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT, Thanh tra TP Hà Nội đã kiến nghị UBND TP chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an; Ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những vướng mắc tại dự án này. Đồng thời cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP ra văn bản tạm dừng thực hiện Quyết định 3128, 3129, 3130 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và Quyết định 5269 ngày 25/11/2020 của UBND TP Hà Nội.

Tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà.    
Tạm dừng điều chỉnh pháp lý tại Khu đô thị Thanh Hà.    

Theo tìm hiểu, dự án KĐT Thanh Hà – Cienco 5 nằm trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các Quyết định số 479, 480 ngày 4/3/2008 giao cho Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) làm chủ đầu tư, theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng (hợp đồng BT – PV), quy mô lập diện tích quy hoạch trên 582ha; và được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 3229/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 gồm 3 khu: KĐT Thanh Hà A – Cienco 5; KĐT Thanh Hà B – Cienco 5 và KĐT Mỹ Hưng. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng cho phép đầu tư dự án căn cứ theo các quyết định số 961 và 964 ngày 17/4/2008.

Tại Quyết định 5269/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020, UBND TP Hà Nội đã cho phép điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về một số nội dung, như: Tên người sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo xử lý “quy hoạch treo” và “dự án treo”

Thực hiện theo Văn bản số 4358/VPCP-CN ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị.

Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch; tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2022.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị. Đồng thời rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Theo Công văn 4358/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo"; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị; kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch và tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Thái Bình sắp có thêm khu công nghiệp 2.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1370/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án là 296,97 ha, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan. Địa điểm thực hiện dự án là các xã Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.213,988 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 338,740 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án: không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khi công nghiệp Hải Long vào quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2015;...

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định; Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 phân bổ cho tỉnh Thái Bình.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định.

Bình Dương giao 196ha đất làm khu công nghiệp VSIP III giai đoạn 1

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Singapore thuê 196,4 ha đất với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng dự án VSIP III (giai đoạn 1) với diện tích 1.964.472,5m2.

Vị trí khu đất tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên.

Trong đó, đất nhà máy, kho tàng là 127,95 ha; đất hành chính - dịch vụ là 17,3 ha; đất cây xanh mặt nước là 19,7 ha; đất hành lang an toàn đường điện 110kv là 3,3 ha; đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1,98 ha; đất giao thông trong khu công nghiệp 25,87 ha; đất giao thông đối ngoại 2.382 m2. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 3/1/2067.

Ảnh minh họa.    
Ảnh minh họa.    

VSIP III được xây dựng trên quỹ đất 1.000 ha tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.300 tỷ đồng.

Đây là khu công nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung đa ngành nghề, trong đó, ưu tiên khai thác các loại hình công nghiệp công nghệ cao, được đầu tư xây dựng hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng đồng bộ.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Nam đề nghị doanh nghiệp cam kết tiến độ dự án nhà ở xã hội

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn về quản lý quỹ đất nhà ở xã hội.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án đưa ra thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể và có văn bản cam kết theo 3 phương án.

Cụ thể, trường hợp nhà đầu tư trực tiếp thực hiện thì đề nghị các chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thời gian, tiến độ cụ thể thực hiện.

Trong trường hợp bàn giao cho địa phương thì phải có văn bản cam kết thời gian hoàn thành và bàn giao cho địa phương tiếp nhận quỹ đất này theo quy định. Trong đó, làm rõ kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện công tác đền bù giải 2 phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu vực có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, làm cơ sở bàn giao cho nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp vị trí quỹ đất bố trí nhà ở xã hội có vướng mắc, không thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp chủ động có trách nhiệm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí tại các vị trí đất ở khác trong dự án để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo tỷ lệ quy định.

Tỉnh Quảng Nam chỉ xem xét việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất ở thương mại của dự án, trên cơ sở xem xét tiến độ, tính khả thi của việc đầu tư nhà ở xã hội trên quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của từng dự án

Ông Trần Anh Tuấn giao Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư các dự án có dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp nhận văn bản đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư để chủ trì giải quyết; trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội). Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, tổng hợp cụ thể các quỹ đất 20% (diện tích, địa điểm, tiến độ đầu tư) các vị trí mà chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Bảo Châu (t/h)

Theo Chất lượng và Cuộc sống