Trong tương lai, nhà ở thương mại có thể được dùng để phục vụ tái định cư?

Một số địa phương đang đề nghị Nhà nước cho phép các hộ dân thuộc diện được bồi thường, tái định cư nhưng địa phương không có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiều 18/6, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ TN&MT) Đào Trung Chính cho biết, dự thảo nghị định mới quy định về đất tái định cư, nhà tái định cư, nhiều địa phương rất mong muốn thí điểm sử dụng nhà ở xã hội, mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư.

Đại diện UBND TP. HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Khánh Hoà đã đề nghị cho phép các hộ dân thuộc diện được bồi thường, tái định cư nhưng địa phương không có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội.  Đồng thời, sử dụng ngân sách nhà nước mua nhà ở thương mại phục vụ tái định cư khi giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư công; phương án xử lý tình huống nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích lớn hơn diện tích suất tái định cư tối thiểu…

Trong tương lai, nhà ở thương mại có thể được dùng để phục vụ tái định cư? - Ảnh 1

Trước các ý kiến trên, Phó Thủ tướng lưu ý cơ quan soạn thảo phải đưa thực tiễn vào văn bản để tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phó Thủ tướng cho rằng: “Phải lo cho cả những đối tượng không đủ điều kiện để bồi thường, bố trí tái định cư.”

Về cơ chế ứng tiền giải phóng mặt bằng của nhà đầu tư, đại diện Bộ Tài chính đề nghị nêu rõ nơi nhận là tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ TN&MT thiết kế điều khoản phân cấp cho địa phương chịu trách nhiệm về lập dự toán, phê duyệt, sử dụng, quyết toán chi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, cụ thể, khả thi, không đẩy việc khó xuống địa phương.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, Bộ TN&MT cho biết đã tiếp thu, chỉnh lý một số điều, khoản.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống