Vinaconex đón cổ đông lớn nước ngoài, tiếp tục mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu công ty con

Nhóm quỹ ngoại liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HoSE: VCG).

Vinaconex (VCG) đón cổ đông lớn ngoại, tiếp tục mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu công ty con.
Vinaconex (VCG) đón cổ đông lớn ngoại, tiếp tục mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu công ty con.

Sau giao dịch, Dragon Capital đã nâng sở hữu tại VCG từ 4,82%, lên 5,07% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinaconex. Trong đó, quỹ thực hiện mua vào 1,3 triệu cổ phiếu VCG là Vietnam Enterprise Investments Limited.

Động thái mua vào nêu trên diễn ra trong bối cảnh từ ngày 8/9 đến ngày 7/11, cổ phiếu VCG đã giảm 27,2%, từ 29.400 đồng/cổ phiếu xuống 21.400 đồng/cổ phiếu.

Ở diễn biến khác, VCG cũng đã công bố quyết định của HĐQT công ty về việc mua 1,15 triệu cổ phiếu chưa chào bán hết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (HNX: VCC). Lý do được đưa ra là nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua.

Trước đó, VCG đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho VCC từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời mua hơn 7,95 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Được biết, hiện VCG đang sở hữu 66,33% vốn điều lệ của VCC. VCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất của VCG, quý III/2023, doanh thu thuần của công ty đạt 2.381 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Song, so với các quý trong giai đoạn 2020 - 2023, đây đã là quý có doanh thu cao thứ 3.

Dù vậy, do không quản trị tốt giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt 63 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2023, VCG có thêm 44 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 58%), 9 tỷ đồng lợi nhuận khác. Tuy nhiên, công ty phải chịu khoản lỗ 35 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết; 159 tỷ đồng chi phí tài chính và 31 tỷ đồng chi phí bán hàng.

Kết quý III/2023, VCG có lợi nhuận trước thuế 92 tỷ đồng, giảm 66%; lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước.

VCG không thuyết minh cụ thể về khoản chi phí doanh nghiệp trong quý III/2023, song thuyết minh 9 tháng cho thấy chi phí quản lý dương 49 tỷ đồng, được tạo ra từ việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi. Bởi vậy, nhiều khả năng, 201 tỷ đồng chi phí quản lý ở quý III/2023 cũng là chi phí dự phòng được hoàn nhập.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VCG đạt 8.915 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận các mảng tăng trưởng gồm: xây lắp (5.380 tỷ đồng, tăng 21%), bất động sản (1.938 tỷ đồng, tăng 3,5 lần), giáo dục (202 tỷ đồng, tăng 41%). Các mảng suy giảm gồm: cho thuê, cung cấp dịch vụ (783 tỷ đồng, giảm 3%), sản xuất công nghiệp (610 tỷ đồng, giảm 20%).

Cùng với việc gánh khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tới 86 tỷ đồng, VCG đã kết thúc 9 tháng với khoản lợi nhuận trước thuế 353 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 204 tỷ đồng, giảm 79%.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance