Bất động sản Thái Nguyên: Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, dự án nhà chung cư.

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, dự án nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bất động sản Thái Nguyên: Không để xảy ra tình trạng "sốt giá" và "bong bóng".  
Bất động sản Thái Nguyên: Không để xảy ra tình trạng "sốt giá" và "bong bóng".  

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, dự án nhà chung cư (sau đây gọi chung là dự án phát triển nhà); khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất, góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nhà ở, đất ở. Nhiều khu đô thị, tuyến phố được xây dựng đồng bộ góp phần quan trọng chỉnh trang, phát triển đô thị ngày một văn minh, hiện đại, tạo nguồn thu ngân sách, là động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án phát triển nhà hình thành phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, từng bước góp phần phát triển thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên xứng tầm là các đô thị loại I, loại II và đô thị trung tâm của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Một số dự án phát triển nhà tại các huyện như Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ... đã tạo hình mẫu cho phát triển đô thị vùng huyện. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án phát triển nhà còn thiếu đồng bộ; Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thực hiện nghiêm các Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán về việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND.  
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND.  

Thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy và chữa cháy... và các quy định của pháp luật có liên quan về trình tự thủ tục đầu tư trong quá trình đề xuất, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện, quản lý và vận hành các dự án phát triển nhà trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà. Rà soát những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai, quản lý các dự án.

Không để xảy ra tình trạng "sốt giá" và "bong bóng"

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch theo thẩm quyền và hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, hạn chế tối đa việc điều chỉnh nhiều lần, điều chỉnh quỹ đất công trình công cộng - dịch vụ thành đất ở thương mại trong các khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị. Các công trình công cộng - dịch vụ cấp đơn vị và nhóm nhà ở, nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch phải đảm bảo quỹ đất, bán kính phục vụ theo quy định, thuận tiện cho mọi người dân được tiếp cận sử dụng.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án phát triển nhà theo thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo trì đối với các hạng mục của dự án; xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định về bảo trì, bảo hành chất lượng công trình, bàn giao, vận hành các dự án.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý các dự án phát triển nhà triển khai chậm tiến độ, chậm đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, nhà ở...).

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản nhà ở; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng "sốt giá" và "bong bóng" bất động sản.

Thực hiện việc thông báo dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở đủ điều kiện ký hợp đồng huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, hạn chế về chất lượng công trình

Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án xây dựng phát triển khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, kinh doanh bất động sản, đặc biệt là Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy và chữa cháy... và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trước khi khởi công xây dựng công trình.

Thực hiện đầu tư xây dựng phát triển nhà ở và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy hoạch, thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, huy động vốn để thực hiện dự án phát triển nhà. Chấp hành đầy đủ việc công khai các thông tin của chủ đầu tư, công khai việc huy độn vốn, việc kinh doanh bất động sản theo quy định của Chính phủ.

Đối với các dự án phát triển nhà chưa bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho địa phương quản lý mà hiện nay chất lượng công trình đã xuống cấp, chưa đảm bảo chất lượng theo quy định: Phải khẩn trương đầu tư cải tạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế về chất lượng công trình.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống