Bình Định kêu gọi đầu tư cho các dự án khu dân cư

Những tháng cuối năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ cho đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn những nhà đầu tư đủ điều kiện để thực hiện 3 dự án khu dân cư, với mức đầu tư 2.051 tỷ đồng.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình định cho biết, cơ quan này đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện liên quan theo quy định, để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng 3 dự án khu dân cư nằm trên địa bàn Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội.

3 dự án khu dân cư gồm: Dự án khu đất ở thương mại dịch vụ 03 thuộc quy hoạch điểm số 3 của quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài. Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 5/6/2020), có quy mô diện tích 4,1ha, tổng mức đầu tư khoảng 621 tỷ đồng.

Dự án khu đất ở thương mại dịch vụ 04 đã được UBND tỉnh phê duyệtquy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 5/6/2020), có quy mô diện tích 4,83ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoản 781 tỷ đồng.

Cả hai dự án này hiện đang được UBND tỉnh Bình Định xem xét quyết định cho đấu giá quyền sử dụng đất để Ban quản lý KKT tổ chức thực hiện (dự kiến trong quý III/2021).

Bình Định kêu gọi đầu tư cho các dự án khu dân cư - Ảnh 1

Dự án cuối cùng là khu đất ở phía Nam đường trục KKT nối dài tại lý trình Km 2+400 nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 20/4/2020), có quy mô diện tích khoảng 8,58ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoản 649 tỷ đồng.

Ban quản lý KKT đang khẩn trương hoàn chỉnh phương án đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở trình phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến, thời gian tổ chức thực hiện đấu giá của dự án này là quý IV/2021.

Cả 3 dự án trên đều nằm trên địa bàn KKT Nhơn Hội (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát) và tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật là 24 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư.

Theo Ban quản lý KKT tỉnh Bình Định thì việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn những chủ đầu tư thực hiện các dự án nêu trên nhằm góp phần hiện thực hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc đường trục KKT nối dài, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 9/2/2018.

Cùng đó, việc khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục KKT nối dài, từng bước hình thành khu dân cư gắn liền với khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển KKT Nhơn Hội.

Hà Hải

Theo Doanh nghiệp Việt Nam