Đà Nẵng: Xử lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở trái quy định cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND các quận, huyện phối hợp rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Ngày 7/4, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có Văn bản số 2182/SXD-QLN (ngày 5/4/2021) gửi Sở TN-MT; Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng, chủ đầu tư các dự án bất động sản (BĐS); các doanh nghiệp kinh doanh BĐS; các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch BĐS về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh BĐS.

Sở Xây dựng Đà Nẵng nhấn mạnh, chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm.  
Sở Xây dựng Đà Nẵng nhấn mạnh, chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm.  

Theo đó, chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ được đưa BĐS (BĐS có sẵn và BĐS hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên quan.

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Chương VII, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Về vấn đề này, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có Công văn 992/SXD-QLN ngày 30/01/2019 công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở (đợt 1).

Sở Xây dựng Đà Nẵng nhấn mạnh, chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh BĐS tại dự án. Các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch BĐS tại các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác có liên quan.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện theo quy định.

Cần đặc biệt lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đồng thời, rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp yêu cầu các Văn phòng Công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch BĐS đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

“Để việc kinh doanh BĐS tại các dự án BĐS trên địa bàn TP Đà Nẵng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người tham gia giao dịch BĐS được đảm bảo, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân lưu ý các nội dung nêu trên và đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật!” – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong nói.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam