Đầu tư 700 tỷ nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Tuyên Quang - Phú Thọ

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa phê duyệt dự án Đầu tư tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Dự án đầu tư tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 692,565 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Đầu tư 700 tỷ nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Tuyên Quang - Phú Thọ - Ảnh 1

Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là hơn 106 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 423 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 90 tỷ đồng...

Dự án có địa điểm xây dựng tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ với điểm đầu kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; điểm cuối nối về đường Hồ Chí Minh hiện hữu; tổng chiều dài tuyến khoảng 2,736km.

Dự án sẽ mở rộng 2 làn xe bên trái đoạn đường Hồ Chí Minh nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ 2 làn xe (nền đường rộng 12,75m) thành đường cao tốc 4 làn xe (nền đường rộng 24,75m), vận tốc thiết kế 100km/h; đường gom rộng 3,5m (nền đường 5m).

Đồng thời, dự án xây dựng 1 nút giao liên thông với nhánh nút giao IC9 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai; xây dựng 1 cầu vượt trên đường tỉnh 315B; bố trí 5 hầm chui trên đường nối hai cao tốc.

Tiến độ thực hiện Dự án là cơ bản hoàn thành năm 2025.

Hà Thạch

Theo VietnamFinance