Infographic: Những dự án nào được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai trong tháng 2/2023?

Trong tháng 2, Đà Nẵng tiếp tục cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai cho dự án căn hộ The Filmore cùng 1 dự án khác. Trong khi đó, Hà Nội và TPHCM mỗi thành phố cấp phép thêm cho 1 dự án.

Xem chi tiết các dự án dưới đây:
Infographic: Những dự án nào được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai trong tháng 2/2023? - Ảnh 1

MINH ANH

Theo Kinh doanh và Phát triển