[Infographic]: Tóm tắt một số góp ý nổi bật cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tổ chức từ 3/1 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.Hãy cũng điểm qua một vài những ý kiến nổi bật cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[Infographic]: Tóm tắt một số góp ý nổi bật cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Kinh doanh và Phát triển