Một công ty cố tình đấu giá 1 lô đất nhiều lần, cơ quan chức năng phản ứng ra sao?

Khu đất có tổng diện tích 44,1ha, thuộc dự án dự án khu du lịch và giải trí Nha Trang trở lại mục đích đất thương mại dịch vụ.

Một công ty cố tình đấu giá 1 lô đất nhiều lần, cơ quan chức năng phản ứng ra sao? - Ảnh 1

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp kiểm tra, xử lý việc Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên bán đấu giá đất ở không hình thành đơn vị ở tại Sông Lô, TP Nha Trang.

Nguyên nhân theo Sở Tư pháp cho biết, dựa vào kết luận kiểm tra từ tháng 8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các kết luận của Thanh tra Chính phủ (năm 2020 và 2021), đó là đất hoàn toàn "không có trong quy định của Luật Đất đai".

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đã tự "sáng tác" và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở cho các chủ đầu tư tại 36 dự án là trái quy định pháp luật. Do đó, tỉnh phải xử lý chấm dứt tồn tại loại đất trái pháp luật đó tại các dự án đã nêu.

Về dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang (nay là CTCP Hoàn Cầu Nha Trang) đã được tỉnh cho chuyển hơn 44,1ha từ đất sản xuất kinh doanh thành "đất ở không hình thành đơn vị ở". Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đã được cấp 1.854 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở với tổng diện tích hơn 38,62ha.

Sau đó, chủ dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô đã đem nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có trong Luật Đất đai thế chấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á để vay vốn.

Đến tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về việc phải điều chỉnh tất cả diện tích đất ở không hình thành đơn vị ở tại dự án khu du lịch và giải trí Nha Trang trở lại mục đích đất thương mại dịch vụ.

Mặc dù vậy, từ tháng 7 - 8/2023, Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn công bố tổ chức bán đấu giá hàng loạt quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở tại dự án trên để thu hồi nợ cho Nam Á Bank. Đến tháng 10, Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên lại tiếp tục ban hành các thông báo bán đấu giá tài sản lần thứ 3 là quyền sử dụng 75 thửa đất ở không hình thành đơn vị ở thuộc dự án đã nêu tại Sông Lô, với tổng giá khởi điểm để bán lên tới hơn 1.165 tỷ đồng.

Tháng 11, tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra, làm rõ thông tin báo cáo của CTCP Hoàn Cầu, đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, CTCP Hoàn Cầu Nha Trang đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ngành và đơn vị liên quan. Văn bản đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên tạm dừng đấu giá liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở trong thời gian công ty đang thực hiện chuyển đổi loại hình sử dụng đất. Đồng thời, báo cáo đến tỉnh Khánh Hòa để xin ý kiến chỉ đạo.

Theo CTCP Hoàn Cầu Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản về việc khẩn trương xử lý nội dung đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành thông báo cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân liên quan dừng các thủ tục liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ đất ở không hình thành đơn vị ở.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và Cuộc sống