Những trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất theo luật mới nhất 2024?

Theo Luật Đất đai 2024, một số trường hợp nhất định sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất. Mời các bạn đọc kỹ bài viết dưới đây.

Luật mới đã quy định thêm hàng loạt trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất so với quy định hiện hành.

Cụ thể gồm đất để làm bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm.

Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng; đất xây dựng công trình công nghiệp đường sắt; đất xây dựng công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ công tác chạy tàu, đón tiễn hành khách, xếp dỡ hàng hóa của đường sắt.

Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sử dụng đất xây dựng công trình cấp nước sạch và thoát nước, xử lý nước thải tại khu vực đô thị và nông thôn; sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp quân đội, công an.

Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu nêu rõ chính sách hỗ trợ miễn giảm về đất; một số chính sách ổn định tiền thuê đất như là một hoạt động đầu vào của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính là một trong số các nhóm vấn đề mới của Luật Đất đai (sửa đổi).

Ông Hiếu cũng chỉ rõ Luật Đất đai mới đã nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, các chính sách mới tác động rất nhiều trong việc tiếp cận đất đai, nhất là với doanh nghiệp.

Ông dẫn chứng như đối với việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sản. Trước đây, đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hay tổ chức trong nước, họ phải thực hiện tuần tự rất nhiều thủ tục rất phức tạp, từ chuyển nhượng, thu hồi đất, giao lại đất.

Song với luật lần này thiết kế theo hướng nhìn một cách tổng quan, cắt giảm thủ tục không cần thiết. Như vậy, rõ ràng đã tạo thuận lợi hơn rất nhiều.

Sổ đỏ hộ gia đình ghi tên tất cả thành viên theo thỏa thuận

Một điểm đáng chú ý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là sổ đỏ).

Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy sổ đỏ hộ gia đình sẽ ghi tên các thành viên trong hộ gia đình theo thỏa thuận (trừ trường hợp các thành viên cùng đồng ý ghi tên đại diện hộ gia đình).

Anh Minh

Theo Chất lượng và Cuộc sống