Thanh tra hàng loạt thửa đất lớn của Công ty Lương thực Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa công bố Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTTP ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 09 thửa đất tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.

 

Tòa nhà FHOME Đà Nẵng của Cty Lương thực Đà Nẵng ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố, ngay đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu (Ảnh: Thế Sơn)
Tòa nhà FHOME Đà Nẵng của Cty Lương thực Đà Nẵng ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố, ngay đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu (Ảnh: Thế Sơn)

Theo đó, việc thanh tra căn cứ Công văn số 182/UBND-ĐTĐT ngày 25/3/2022 của UBND thành phố về việc giao Thanh tra TP Đà Nẵng tổ chức thanh tra quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại khoản 5, Phần III của Báo cáo Kiểm toán (Công văn số 126/KTNN-TH ngày 03/5/2019).

Đoàn Thanh tra tại 2 công ty theo Quyết định số 41/QĐ-TTTP, gồm 08 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn; Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra lần này về quản lý, sử dụng việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với 9 thửa đất lớn, nằm rải rác khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Phạm vi thanh tra từ khi phát sinh việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng đến nay.

Có đến 8/9 thửa đất bị thanh tra lần này thuộc Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng, gồm: Thửa đất số 294 Cách mạng tháng 8; Thửa đất số 60 Hùng Vương; số 16 Lý Thường Kiệt; số 52 Nguyễn Chí Thanh; số 751 Ngô Quyền; số 49 Lý Thường Kiệt; số 62 Tôn Đức Thắng; số 95 Lê Lợi.

Thửa đất số 158 Nguyễn Chí Thanh bị thanh tra còn lại trong danh sách thuộc Công ty Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy, sau khi Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng thực hiện cổ phần hóa, UBND TP.Đà Nẵng đã cho chuyển từ thuê đất sản xuất - kinh doanh sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất đối với 8 thửa đất trên.

Điều đáng nói, Công ty hoàn toàn không có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; các thửa đất Công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó, các thửa đất trên không thuộc trường hợp được giao đất ở lâu dài theo Điều 34, Điều 84 Luật đất đai 2003 (đối với tổ chức kinh tế không được giao đất ở) và không đúng quy định về thời hạn giao đất tại Điểm 3, Điều 67 Luật Đất đai 2003.

Về trình tự thủ tục, cả 8 thửa đất của Công ty được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (trước năm 2008), Sở Xây dựng (sau năm 2008) và Hội đồng bán đấu giá TP. Đà Nẵng tham mưu việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trước năm 2008 và Sở Xây dựng sau năm 2008) trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trái quy định, không đúng trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 129, Điều 134 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thiếu căn cứ, không phù hợp với các phương pháp xác định giá đất theo quy định như không có thông tin về giá của thửa đất tương tự đã chuyển nhượng, không thu thập thông tin rao bán trên thị trường.

Đáng chú ý, sau khi UBND TP. Đà Nẵng cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thẩm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp là không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai 2003.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thanh tra, làm rõ để xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đối với việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đô thị có thời hạn lâu dài cho 2 doanh nghiệp không đúng quy định Luật đất đai.

Hành vi đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuyển tài sản Nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu công ty cổ phần, sau đó tiếp tục chuyển nhượng lại cho công ty tư nhân hoặc góp vốn kinh doanh để thu lợi.

Thế Sơn

Theo Chất lượng và cuộc sống