Thành viên Kinh Bắc (KBC) làm dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Bắc Giang

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu mở rộng do CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (thành viên thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, mã CK: KBC) làm chủ đầu tư.

Dự án KCN Quang Châu Bắc Giang.  
Dự án KCN Quang Châu Bắc Giang.  

Dự án có vị trí tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Dự án có quy mô 90 ha (bao gồm 1,55 ha của mương tiêu TQ1 được giữ nguyên công năng, không thu hồi đất, tài sản trên đất); tổng mức đầu tư 996 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 199,2 tỷ đồng; vốn huy động 796,8 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án tính từ ngày 4/11/2022 đến hết ngày 5/2/2057.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 12 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất.

Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu mở rộng.  
Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu mở rộng.  

Về phía chủ đầu tư, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, doanh nghiệp thành lập năm 2005 với trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sài Gòn – Bắc Giang là là công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã CK: KBC).

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng, cho thuê hoặc bán nhà, nhà xưởng, kinh doanh các dịch vụ khu công nghiệp, khu dân cư đô thị. 

Sài Gòn – Bắc Giang còn được biết đến là chủ đầu tư của KCN Quang Châu quy mô 426 ha. KCN Quang Châu mở rộng vừa được phê duyệt đã nâng tổng quy mô diện tích của cả KCN từ 426 ha lên thành 516 ha.

Bảo Châu

Theo Chất lượng và Cuộc sống