Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa nửa tháng tháng 9 giảm 19,2%

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa tháng 9/2021 (từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2021) đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% (tương ứng giảm 5,84 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021. 

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 314,96 tỷ USD, tăng 29,3% (tương ứng tăng tới 71,43 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 139,62 tỷ USD, tăng 18,3% (tương ứng tăng 21,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ 1 tháng 9 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,51 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 4,19 tỷ USD.

Về xuất khẩu, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 7,95 tỷ USD, tương ứng tăng 47,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 3,88 tỷ USD, tương ứng tăng 13%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,8 tỷ USD, tương ứng tăng 11,2%… so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/9/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng Cục Hải quan.  
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/9/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng Cục Hải quan.  

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 8,51 tỷ USD, giảm 27%, tương ứng giảm 3,15 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 8/2021. Tính đến hết ngày 15/9/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 165,26 tỷ USD, tăng 24,4%, tương ứng tăng 32,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,3 tỷ USD, tương ứng tăng 33,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,26 tỷ USD, tương ứng tăng 19,7%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,9 tỷ USD, tương ứng tăng 40,4%… so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,83 tỷ USD, giảm 11,4% (tương ứng giảm 1,13 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2021. Tính đến hết ngày 15/9/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt gần 149,7 tỷ USD, tăng 35,2% (tương ứng tăng hơn 39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Quỳnh Anh

Theo Kinh doanh & Phát triển