Bộ trưởng Xây dựng: Giá bất động sản còn ở mức cao so với thu nhập người dân

Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thị trường bất động sản đang bộc lộ một số hạn chế. Giá bất động sản liên tục tăng cao hơn so với thu nhập của người dân, quy hoạch còn nhiều bất cập ở các địa phương.

Bộ trưởng đã chỉ rõ những hạn chế được thể hiện ở những điểm như hệ thống pháp luật chưa thực sự hoàn thiện, khó khăn về nguồn cung, cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp; giá BĐS liên tục tăng cao hơn so với thu nhập của người dân; các sàn giao dịch BĐS hoạt động thiếu ổn định, hoạt động môi giới thiếu kiểm soát; quy hoạch còn nhiều bất cập ở các địa phương…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng đã đề xuất giải pháp theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản để kịp thời có biện pháp ổn định giá, tháp gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất một số biện pháp như nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực BĐS để đảm bảo đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý, đảm bảo thị trường phát triển ổn định, lành mạnh. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường BĐS, tăng nguồn thu, nhất là tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, công nhân khu công nghiệp phân khúc thu nhập thấp.

Thứ hai, theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường BĐS để kịp thời có biện pháp ổn định giá; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng; bổ sung quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất; kiểm soát chặt chẽ được phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu riêng lẻ.

Thứ ba, công khai hệ thống thông tin về nhà ở cho thị trường BĐS; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý hành vi thông tin không chính xác, gây nhiễu loạn, tác động tiêu cực đến hoạt động thị trường tài chính, tín dụng, BĐS.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhìn nhận, thị trường BĐS có vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định cho nền kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế và các lĩnh vực khác cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân.

Thời gian qua, thị trường phát triển mạnh cả về quy mô, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của các chủ thể tham gia thị trường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực BĐS đã cơ bản được hoàn thiện gồm Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng... và nhiều Nghị định, thông tư được ban hành để tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS.

Năm 2021 và quý I/2022, thị trường BĐS vẫn có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh nhưng đã thích ứng và từng bước có chuyển biến, có dấu hiệu phục hồi và phát triển.

Tại phiên họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phải thanh tra, kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa, tránh trường hợp “mất bò mới lo làm chuồng”. Tất cả thị trường phải thông suốt, một mặt phải giám sát, quản lý chặt thị trường đó, mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường đó phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phải chấn chỉnh, xử lý những cái méo mó, hư hỏng của thị trường chứ không phải là đóng cửa, hạn chế thị trường phát triển. Do đó, chính sách đối với tài chính, đối với kinh tế không thể giật cục, phải nhất quán, thông suốt, phải có dự phòng nhiều nội dung khác nhau.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống