Cần Thơ: Cho phép Tập đoàn T&T khảo sát, nghiên cứu 3 dự án tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền

Ngày 21/9, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án dự kiến đầu tư tại quận Bình Thủy, huyện Phong Điền.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ chấp thuận việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, nghiên cứu, để xuất các dự án đầu tư tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.

Cụ thể, các dự án: Khu đô thị hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 3 - quy mô khoảng 219ha) tại phường Binh Thủy và phường Long Hòa, quận Bình Thủy; thành phố khoa học ứng dụng công nghệ cao Cù Lao Phong Điền (quy mô khoảng 260ha) tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền; đầu tư phát triển khu vực Cồn Sơn (quy mô khoảng 75ha) tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

UBND TP Cần Thơ chấp thuận việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, nghiên cứu, để xuất các dự án đầu tư tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.  
UBND TP Cần Thơ chấp thuận việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, nghiên cứu, để xuất các dự án đầu tư tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.  

Thời gian khảo sát, nghiên cứu là 6 tháng, kể từ ngày 21/9. Mọi chi phí liên quan đến việc khảo sát, nghiên cứu do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tự chi trả. UBND thành phố đề nghị, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực được khảo sát.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Bình Thủy và huyện Phong Điền hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Thái Cường

Theo Doanh nghiệp Việt Nam