Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 10/11: FMC, HSG và GMD

SSI nâng khuyến nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) từ trung lập lên khả quan với giá mục tiêu 1 năm là 22.600 đồng/cổ phiếu. Việc lợi nhuận của HSG tăng đáng kể, giá thép hồi phục và nhu cầu xuất khẩu tăng là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 10/11: FMC, HSG và GMD.
Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 10/11: FMC, HSG và GMD.

FMC: SSI khuyến nghị khả quan

Công ty chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 55.500 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 23%). SSI duy trì luận điểm tích cực về cổ phiếu FMC do thị trường Nhật Bản có giá bán trung bình cao hơn, mức độ cạnh tranh thấp hơn và rào cản gia nhập cao do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm có giá trị gia tăng từ Việt Nam.

FMC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) quý III/2023 lần lượt đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ, tăng 74% so với quý trước) và 82 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ, tăng 15% so với quý trước).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và NPATMI lần lượt đạt 3,8 nghìn tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ) và 196 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ), hoàn thành 72% và 68% dự báo gần nhất của SSI Research, kết quả doanh thu của FMC khả quan hơn so với thị trường xuất khẩu tôm trong nước nói riêng (giảm 26% so với cùng kỳ) và thị trường xuất khẩu thủy sản nói chung (giảm 22% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần tháng 10/2023 đạt 18,5 triệu đô (giảm 5% so với cùng kỳ, giảm 9% so với tháng trước) và sản lượng tiêu thụ đạt 1.659 tấn (tăng 11% so với cùng kỳ, giảm 8% so với tháng trước), phù hợp với dự đoán của SSI trong quý IV/2023.

Vào tháng 10/2023, FMC đã điều chỉnh giảm kế hoạch cho năm 2023, với doanh thu thuần từ 5,9 nghìn tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ) xuống 4,87 nghìn tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ) và LNTT từ 400 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ) xuống 300 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ). Điều này phản ánh kết quả kinh doanh thực tế trong 9 tháng đầu năm 2023 của FMC và tốc độ phục hồi chậm của giá bán trung bình trong quý IV/2023. Mặc dù ước tính trước đó của SSI thận trọng hơn so với kế hoạch ban đầu của FMC, nhưng SSI cũng giảm dự báo NPATMI năm 2023 xuống 12% so với trước đó do thời gian phục hồi giá bán trung bình kéo dài hơn dự kiến.

SSI ước tính doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ) và 291 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ) trong năm 2023, thấp hơn một chút so với dự báo trước đây của SSI. SSI giảm 7% ước tính doanh thu và 12% ước tính NPATMI do giá bán bình quân phục hồi chậm hơn dự kiến.

Trong năm 2024, SSI kỳ vọng doanh thu thuần của và NPATMI của FMC lần lượt đạt 6 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) và 363 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ). SSI kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ là 10,5% trong năm 2023 và 11,2% trong năm 2024, so với mức 11% trong năm 2022 do chi phí sản xuất từ vùng nuôi mới thấp hơn.

SSI kỳ vọng lợi nhuận năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023 do giá bán trung bình và lượng đơn đặt hàng phục hồi, cũng như biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ vùng nuôi mới của FMC đi vào hoạt động thương mại hoàn toàn. Theo quan điểm của SSI, so với toàn ngành xuất khẩu thủy sản, FMC đã vượt qua giai đoạn xấu nhất (trong quý II/2023) và SSI kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ trong năm 2024. LNTT của FMC đã giảm 34% so với cùng kỳ trong quý II/2023 và tăng 5% so với cùng kỳ trong quý III/2023.

Theo kế hoạch năm 2023 mới của FMC và ước tính của SSI, LNTT ước tính sẽ tăng từ 1% - 5% so với cùng kỳ trong quý IV/2023. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát doanh thu tháng tháng để đánh giá tốc độ phục hồi trong năm 2024, vì bất kỳ biến động nào về giá bán tôm bình quân và sản lượng tiêu thụ sẽ tác động đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

HSG: Giá mục tiêu 1 năm 22.600 đồng/cổ phiếu

SSI nâng khuyến nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) từ trung lập lên khả quan với giá mục tiêu 1 năm là 22.600 đồng/cổ phiếu (từ 19.900 đồng/cổ phiếu). Việc lợi nhuận của HSG bật tăng đáng kể trong quý, giá thép hồi phục và nhu cầu xuất khẩu tăng từ thị trường Bắc Mỹ là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Lợi nhuận ròng của HSG đạt 438 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 9), cao hơn ước tính của SSI là 340,5 tỷ đồng, nhờ chi phí SG&A giảm, hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho và lãi tỷ giá. Sản lượng tiêu thụ của HSG trong quý IV/2023 tăng 24,5% so với cùng kỳ và tăng 4,3% so với quý trước, với sản lượng xuất khẩu hồi phục 90% so với cùng kỳ từ mức đáy năm ngoái. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ nội địa của HSG cũng tăng 11,1% so với quý trước, đạt mức cao nhất trong 4 quý gần nhất là 211 nghìn tấn dù vẫn giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm tài chính 2023, HSG ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 28 tỷ đồng (giảm 89% so với cùng kỳ) do khoản lỗ đáng kể 680 tỷ đồng trong quý đầu tiên.

Trong năm 2024, SSI kỳ vọng doanh thu của HSG tăng 3.2% so với cùng kỳ đạt 32,67 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 2.632% so với cùng kỳ đạt 775 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ và tỷ suất lợi nhuận gộp hồi phục lên mức 11,6% trong năm tài chính 2024 (từ mức 9,7% trong năm 2023).

GMD: VDSC khuyến nghị tích lũy

Trong quý III/2023, sản lượng khu vực Hải Phòng của Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) đạt 283 nghìn TEU (tăng 4% so với cùng kỳ/tăng 2% so với quý trước) và của cụm cảng phía Nam là 487 nghìn TEU (giảm 4% so với cùng kỳ/tăng 4% so với quý trước), trong đó sản lượng của GML đạt 254 nghìn TEU (giảm 14% so với cùng kỳ/tăng 7%so với quý trước). Doanh thu và LNTT lần lượt đạt 998 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ) và 398 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ).

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng quý IV/20233, doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ (LNST-CĐM) lần lượt đạt 1.060 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và 319 tỷ đồng (tăng 69% so với cùng kỳ). Tốc độ tăng trưởng cao đến từ kỳ vọng GMD sẽ tiếp tục duy trì được biên EBIT ở mức cao và GML sẽ hết lỗ trong quý IV/20233, cùng kỳ ghi nhận lỗ 22 tỷ đồng. Qua đó, EPS cho năm 2023 là 7.300 đồng.

Năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu và LNST-CĐM cốt lõi (loại trừ lợi nhuận thoái vốn cảng NHĐV trong năm 2023) lần lượt là 4.163 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 1.280 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ), tương ứng EPS là 3.850 đồng. Trong đó, VDSC kỳ vọng dự thảo sửa đổi thông tư 54/2018/TT-BGTVT sẽ được áp dụng kể từ đầu năm 2024 sẽ giúp biên EBIT của GMD tiếp tục được mở rộng và GML thoát khỏi tình trạng lỗ như năm 2023.

VDSC sử dụng phương pháp định giá tổng các thành phần (SOTP) nâng giá mục tiêu lên 76.700 đồng/cổ phiếu. VDSC cũng khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu GMD dành cho chiến lược đầu tư trong dài hạn.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance