Đề xuất chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng

Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, cấp thẩm quyền cần bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng bất động sản (BĐS) phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch và quản lý thuế.

Theo Tổng cục Thuế, vấn đề thu thuế chuyển nhượng BĐS thời gian vừa qua nảy sinh nhiều bất cập như lúng túng việc “xác định giá đúng”, thất thu thuế chuyển nhượng.

Trước tình trạng này, mới đây, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1381 về triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng BĐS và công văn số 1488 về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ (KTNB) và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Đồng thời, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh BĐS theo quy định của pháp luật.

Cần quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch hóa.  
Cần quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch hóa.  

Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế và quy trình về quản lý thuế hiện hành đã có hướng dẫn liên quan về trình tự cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế. Do đó, không cần phải ban hành quy trình riêng để hướng dẫn cụ thể trong trường hợp người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng BĐS thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế.

Khẳng định về giải pháp quản lý thu thuế trong chuyển nhượng BĐS, Tổng cục Thuế cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ và lợi ích trong việc thực hiện nộp thuế chuyển nhượng BĐS.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền cần tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

“Các cấp có thẩm quyền cần bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, BĐS của các chủ thể trong xã hội, của các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng”, Tổng cục Thuế đề xuất.

Hà Anh

Theo Chất lượng và Cuộc sống