Phú Yên: Huy động 19.000 tỷ đồng xây hơn 19.000 căn nhà

Trong năm 2024, tỉnh Phú Yên dự kiến triển khai 120 dự án nhà ở với khoảng 19.296 căn hộ/nhà, tổng vốn đầu tư là 19.328 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên năm 2024, toàn tỉnh dự kiến tư xây dựng khoảng 19.296 căn hộ/nhà. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 17.468 căn/nhà, chiếm tỷ lệ khoảng 90,5%; nhà ở chung cư khoảng 1.828 căn hộ/nhà, chiếm tỷ lệ khoảng 9,5%. Số lượng căn hộ/nhà ở xã hội cần kêu gọi đầu tư xây dựng là 3.748 căn.

Số lượng dự án phát triển nhà ở của Phú Yên trong năm 2024 dự kiến 120 dự án. Diện tích đất được sử dụng để xây nhà ở khoảng 199ha. Trong đó, diện tích đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 106ha, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 13,29ha, diện tích đất phát triển nhà ở tái định cư và diện tích đất nhà ở dân tự xây là 73,52ha.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở khoảng 19.328 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 2.153 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 8.765 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng 8.410 tỷ đồng.

Về các hình thức đầu tư phát triển xây dựng nhà ở: Đối với nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư sẽ phát triển chủ yếu theo dự án và đa dạng các loại hình nhà ở; khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một số bộ phận người dân.

Đối với nhà ở xã hội, phát triển theo dự án đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, theo hình thức nhà chung cư cao tầng; có vị trí thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Đối với nhà ở tái định cư, phát triển theo hình thức đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao đất để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các trường hợp đủ điều kiện bồi thường về đất ở; phát triển nhà ở xã hội dành để ưu tiên bán, cho thuê, cho thuê mua để tái định cư đối với các đối tượng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng chỉnh trang đô thị.

Đối với nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tận dụng mọi nguồn lực xã hội (nhà nước, doanh nghiệp, mạnh thường quân...) để hỗ trợ các hộ gia đình cải thiện chỗ ở tốt hơn, góp phần giảm tỷ lệ nhà tạm toàn tỉnh.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance