Bình Dương: Thu hồi hơn 3.800 ha đất làm 27 dự án bất động sản trong năm 2022

BND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bàu Bàng. Theo đó, trong năm 2022, địa phương sẽ thu hồi 3.873 ha để làm 27 dự án bất động sản.

Văn bản có nêu rõ, việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bàu Bàng bao gồm các nôi dung: Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2022, kế hoạch thu hồi đất năm 2022 và kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, UBND huyện Bàu Bàng có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch xử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Danh sách các dự án bất động sản trên địa bàn huyện Bàu Bàng sẽ được thu hồi đất phục vụ công tác triển khai, có thể kể đến như: Dự án khu công nghiệp Lai Hưng (600 ha, xã Tân Hưng); khu công nghiệp Cây Trường (700 ha, xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên); khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (892 ha, xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên).

Khu dân cư khoa học công nghệ 1 (480 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên, xã Cây Trường II và Trừ Văn Thố); Khu dân cư khoa học công nghệ 2 (397 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên); Khu dân cư khoa học công nghệ 3 (222 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên và xã Trừ Văn Thố),…

Dưới đây là danh sách chi tiết:

Bình Dương: Thu hồi hơn 3.800 ha đất làm 27 dự án bất động sản trong năm 2022 - Ảnh 1
Bình Dương: Thu hồi hơn 3.800 ha đất làm 27 dự án bất động sản trong năm 2022 - Ảnh 2
Bình Dương: Thu hồi hơn 3.800 ha đất làm 27 dự án bất động sản trong năm 2022 - Ảnh 3
Bình Dương: Thu hồi hơn 3.800 ha đất làm 27 dự án bất động sản trong năm 2022 - Ảnh 4

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống