Các Luật: Đất Đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ 1/8

Quốc hội đã thông qua thời điểm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực.

Quốc hội đã thông qua thời điểm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực.

SÁng 29/6, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, đã có 83,13% số phiếu tán thành thông qua các bộ Luật này.

Quốc hội thông qua hiệu lực của các Luật liên quan đến bất động sản từ ngày 1/8/2024. Ảnh: Media.quochoi.vn  
Quốc hội thông qua hiệu lực của các Luật liên quan đến bất động sản từ ngày 1/8/2024. Ảnh: Media.quochoi.vn  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng gồm 5 điều. Trong đó, nội dung sửa đổi quan trọng nhất là các Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024, tức sớm hơn 5 tháng so với thời điểm có hiệu lực đã được quyết định trước đó.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội - Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng về ban hành Luật. Theo đó, các Luật này đã thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, khắc phục hạn chế, vướng mắc của các luật trước đây, đồng thời, có nhiều quy định mang tính đổi mới, tiến bộ, được người dân và xã hội kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, nhiều quy định trong các Luật có thể được áp dụng ngay mà không cần văn bản hướng dẫn chi tiết.

Ảnh minh họa  
Ảnh minh họa  

Về điều kiện bảo đảm thi hành luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành, địa phương, không để xảy ra vướng mắc do thiếu hoặc chậm ban hành văn bản cụ thể hóa, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành các Luật từ ngày 1-8-2024 khi Luật này được Quốc hội thông qua.

Chi Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống