Hơn 1.600 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động lại trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 48.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2022 tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay với 149.451 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2022 là 101.325 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Hơn 1.600 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động lại trong 8 tháng đầu năm - Ảnh 1

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 là 48.126 doanh nghiệp, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, con số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tính trong 8 tháng đầu năm nay đã cao hơn số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả 17 lĩnh vực, trong đó phải kể đến các lĩnh vực đã chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua: Hoạt động dịch vụ khác (1.400 doanh nghiệp, tăng 222,6%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (748 doanh nghiệp, tăng 192,2%); Giáo dục và đào tạo (1.201 doanh nghiệp, tăng 68,7%); Kinh doanh bất động sản (1.684 doanh nghiệp, tăng 61,3%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (18.063 doanh nghiệp, tăng 58,3%) và Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.765 doanh nghiệp, tăng 51,0%);...

Tuy nhiên, cũng trong 8 tháng đầu năm 2022 có 104.317 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,0% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (59.609 doanh nghiệp, chiếm 57,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm 2022). Trong đó:

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong trong 8 tháng đầu năm 2022 là 59.609 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn (từ 0-5 năm) với 28.980 doanh nghiệp (chiếm 48,6%), tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 53.379 doanh nghiệp (chiếm 89,5%, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong 8 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 32.400 doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021. So với cùng kỳ năm 2021, số lượng các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể giảm ở 7/17 lĩnh vực và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 28.568 doanh nghiệp (chiếm 88,2%, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021).

Số doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2022 là 12.308 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 8/17 ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh nghiệp đã giải thể giảm so với cùng kỳ năm 2021. Doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2022 chủ yếu là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn (từ 0-5 năm) với 8.400 doanh nghiệp (chiếm 68,2%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.725 doanh nghiệp (chiếm 87,1%, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Có 1.684 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm, tăng 61,3%.
Có 1.684 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm, tăng 61,3%.

Những con số nói lên sự tích cực của doanh nghiệp, những vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, khó khăn chính của các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng hoạt động là việc tuyển dụng được nhân lực phục vụ cho sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã phải có các phương án về nhà ở, bố trí công việc, lương thưởng, chế độ đãi ngộ để giữ chân và thu hút người lao động quay trở lại làm việc.

Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, Chính phủ cũng như địa phương đang nỗ lực để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người lao động.

Đại diện Tổng cục Thống kê nhận định, với sự vào cuộc kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương, đã góp phần đẩy mạnh kết nối thông tin cung – cầu giữa người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời tuyển dụng, bố trí và sử dụng nguồn lao động hợp lý. Các chính sách của doanh nghiệp đãi ngộ người lao động, cùng với chính quyền và tổ chức Công đoàn chăm lo cho người lao động…

Các doanh nghiệp sẽ sớm thu hút đủ nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, nối lại chuỗi sản xuất trong trạng thái bình thường mới và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động, góp phần xây dựng kinh tế – xã hội ngày càng phát triển bền vững.

Tại TP.HCM, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2022 là 703.553 tỷ đồng, giảm 8,23% so với cùng kỳ.

Mặc dù bức tranh doanh nghiệp có nhiều điểm sáng, tuy nhiên, Covid-19 đã bào mòn sức lực của nhiều doanh nghiệp, dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Quy mô vốn của doanh nghiệp gia nhập thị trường đang có xu hướng giảm, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8/2022 giảm 26,1% so với tháng 01/2022. Con số này giảm 20,8% so với mức vốn đăng ký trung bình của doanh nghiệp thành lập mới năm 2021 và giảm 34,2% so với năm 2020.

Điều này cho thấy vẫn còn tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong quá trình bỏ vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống