Huyện miền núi ở Quảng Nam đề nghị được triển khai dự án điện gió

Tây Giang, huyện miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Nam đề nghị Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho huyện này tiếp nhận dự án điện gió với công suất 500MW, trên diện tích 400ha.

Địa điểm được chọn để triển khai dự án tại thôn Cha’nốc (xã Ch’ơm)  
Địa điểm được chọn để triển khai dự án tại thôn Cha’nốc (xã Ch’ơm)  

Đây là dự án được Chính phủ khuyến khích đầu tư phát triển nhằm khai thác có hiệu quả năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đảm bảo môi trường. Với kết quả khảo sát này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương cho huyện Tây Giang tiếp nhận dự án điện gió.

Địa điểm được chọn để triển khai tại thôn Cha’nốc (xã Ch’ơm) với quy mô công suất khoảng 500MW, tương đương đầu tư 100 tuabin gió, diện tích quy hoạch sử dụng đất trên 400 ha, không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Huyện ủy Tây Giang cam kết, nếu được thống nhất, huyện này sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước, thủ tục tiếp theo và lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, huyện ủy Tây Giang đã có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, qua khảo sát, nghiên cứu đánh giá bước đầu cho thấy trên địa bàn huyện Tây Giang có tiềm năng gió rất lớn, hướng gió chính là gió Tây xuất hiện thường xuyên với vận tốc 6,5m/s đến 7,8m/s, cần được đầu tư xây dựng, khai thác điện gió.

Sau khi nhận tờ trình của Huyện ủy Tây Giang, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường, khả năng đầu tư dự án điện gió ở huyện miền núi này.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở NN-PTNT, UBND huyện Tây Giang và các đơn vị liên quan rà soát, xem xét, đánh giá khả năng đầu tư dự án điện gió tại thôn Cha’nốc.

Các đơn vị tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. UBND tỉnh Quảng Nam cũng có ý kiến giao UBND huyện Tây Giang chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu cho Sở Công thương theo yêu cầu.

Sáng ngày 6/5 theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản về việc tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương thống nhất tiếp nhận dự án điện gió của huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Trọng Nghị

Theo Kinh doanh & Phát triển