[Inforgraphic] Tháng 03/2023, dự án nào được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai?

Trong tháng 3, số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tăng so với tháng trước với tổng số 6 dự án thuộc TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng. Trong số 6 dự án đó có 2 dự án Nhà ở xã hội được nhiều người quan tâm.

[Inforgraphic] Tháng 03/2023, dự án nào được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai? - Ảnh 1

Hà Thu

Theo Kinh doanh và Phát triển