Kiên Giang: Kêu gọi đầu tư 55 dự án giai đoạn 2021 – 2025

Tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, tổng số dự án kêu gọi đầu tư là 55 dự án.

Dự án đầu tư có sử dụng đất gồm 3 dự án khu dân cư, khu đô thị mới. Trong đó, tại huyện Giồng Riềng có 2 dự án, TP Rạch Giá 1 dự án.

Dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá gồm 7 dự án. Trong đó, có 5 dự án thuộc lĩnh vực văn hoá và thể thao du lịch, 1 dự án cấp thoát nước nông thôn, 1 dự án thuộc lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải.

Kiên Giang kêu gọi đầu tư 55 dự án giai đoạn 2021 - 2025.  
Kiên Giang kêu gọi đầu tư 55 dự án giai đoạn 2021 - 2025.  

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư có 45 dự án. Trong đó, 1 dự án trong lĩnh vực du lịch, 6 dự án thương mại, 2 dự án môi trường, 2 dự án nước đô thị và nông thôn, 16 dự án sản xuất công nghiệp, 7 dự án hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp và bến xe, 6 dự án nhà ở và phát triển đô thị, 3 dự án giáo dục và đào tạo, 1 dự án văn hóa và thể thao và 1 dự án lĩnh vực khác.

Trong số này, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân và tái định cư Thạnh Lộc tại huyện Châu Thành quy mô diện tích hơn 60 ha, có tổng vốn đầu tư lớn nhất là 3.695 tỷ đồng.

Kế đến, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Xẻo Rô trên địa bàn huyện An Biên, quy mô diện tích 210,5 ha, tổng vốn đầu tư 3.610 tỷ đồng.

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạnh Lộc giai đoạn 2 (Châu Thành), quy mô diện tích 100 ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ thương mại thuộc tổ hợp khu công nghiệp Xẻo Rô (xã Hưng Yên, huyện An Biên) 1.280 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án được phê duyệt, phối hợp các cơ quan đơn vị, địa phương và các bên mời thầu triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang triển khai các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án, tạo điều kiện và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin có liên quan đến dự án để nghiên cứu, quyết định việc đầu tư.

Tính Lập

Theo Doanh nghiệp Việt Nam