TP.HCM: Hơn 3.400 căn hộ và nền đất được phân bổ để phục vụ tái định cư

UBND TP.HCM phân bổ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước từ các dự án tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, dự án Thảo Cầm Viên... cho các quận, huyện, thành phố để tổ chức tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký quyết định phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để phục vụ tái định cư cho dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

Theo đó, UBND TP.HCM phân bổ cho UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sử dụng 2.396 căn hộ và 1.030 nền đất.

Trong đó, 781 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 24 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao; 161 nền đất phục vụ cho dự án tái định cư Thảo Cầm Viên; 1.615 căn hộ và 845 nền đất còn lại để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B ở huyện Bình Chánh đang trong cảnh hoang vắng.  
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B ở huyện Bình Chánh đang trong cảnh hoang vắng.  

UBND TP.HCM giao UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ. Đồng thời, xem xét, ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không gây phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án.

UBND TP.HCM yêu cầu quận, huyện, thành phố chi trả chi phí phát sinh (nếu có) từ việc chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND thành phố giao. Ví dụ chi phí quản lý sử dụng, vận hành, sửa chữa, dọn dẹp...

Định kỳ vào tuần cuối cùng của tháng 11 hàng năm, các đơn vị cần cập nhật số liệu về hiện trạng nhà ở, đất ở để sử dụng; và đăng ký phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ tái định cư.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư.

Trước đó vào tháng 10/2020, UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận phân bổ cho UBND các quận, huyện 3.656 căn hộ và nền đất ( bao gồm 2.577 căn hộ và 1.079 nền) để phục vụ công tác tái định cư.

Đức Linh

Theo DNVN